Om oss

       Stockholms knivförening

         En vass förening med spets

Vi håller till i Stockholm och har en egen slöjdlokal för slöjd, kurser och möten.

Föreningen har drygt 100 medlemmar och alla har knivintresset gemensamt. De flesta knivmakare i föreningen bygger knivar på färdiga blad. Det här med att bygga kniv är ju ett arbete som innehåller flera tekniker som ska behärskas, trä, metall och läder, har Du också en känsla för färg och form är det en fördel när Du bygger kniven. Du har möjlighet att gå på kurser som föreningen arrangerar och lära Dig olika tekniker. Oftast är det medlemmarna som är lärare, ibland bjuder vi in knivmakare från övriga landet för att vi ska få ta del av dessa knivmakares hantverksskicklighet. Med i föreningen finns också smeder, samlare och personer som är allmänt intresserade av knivhantverket och dess historia.


Under höst och vår träffas en gång i månaden i vår egen lokal. Vid dessa tillfällen kan vi bjuda in knivmakare eller andra som berättar om sin specialitet. Det blir under dessa kvällar många tips och skaparandan flödar vid dessa kvällar. Många av våra knivmakare har med sig blad, skaftämnen och läder som Du har möjlighet att inhandla under dessa föreningskvällar. Vi försöker också att anordna studieresor som har anknytning till knivmakeriet, och under sommaren när det är tävlingar runt om i Sverige försöker vi ordna samåkning med likasinnade till mässor och utställningar.

Slöjdar gör vi varje tisdagkväll, se vidare under slöjdkvällar


Föreningens medlemsblad "Knivbladet" ges ut fyra gånger per år. I denna medlemstidning i 4-färgstryck ger vi information om vad som är på gång i föreningen samt vad som händer i landet när det gäller knivmakeri.


Medlems avgiften är 300 kr/år. Insättes på föreningens plusgiro 839 14 06-9
Ange namn postadress och epostadress


Stockholms knivförening är en trevlig och vass förening!


"EN HANDGJORD KNIV,  EN KNIV MED SJÄL"